Być szczęśliwym w każdym obszarze swojego życia

Bycie szczęśliwym to ciągła praca nad swoim charakterem. Twój charakter jest odbiciem wartości, zgodnie z którymi żyjesz. Brak mocnego charakteru prowadzi do tego, że przystajesz na kompromisy, które oddalają cię od twoich celów życiowych. Dlatego pracuj nad swoim charakterem i trzymaj się tego, co uważasz za słuszne i prawdziwe.

Zdefiniuj, co oznacza dla ciebie”doskonałość”

Powiedzmy, że jedną z twoich wartości jest „doskonałość”. Czy twoja definicja doskonałości mogłaby brzmieć: „Wyznaczam sobie najwyższe kanony we wszystkim, co robię, co jest w mojej mocy, w każdej sytuacji i w każdych okolicznościach. Ciągle staram się być lepszą osobą w mojej pracy i codziennie pracuję, aby stać się lepszą osobą we wszystkim, co robię. „

Zorganizuj swoje działania a by być szczęśliwym.

Zawsze miej na uwadze jasną zasadę organizowania swoich działań. Ustal wzorzec, dzięki któremu możesz ocenić swoje zachowanie. Stwórz ramy, w których możesz podejmować decyzje. Znajdź wzór do naśladowania, dzięki któremu porównasz swoje działania. Możesz stale oceniać swoje działania w kategoriach „więcej zrobić” lub „mniej zrobić”. Masz konkretny cel, pod który musisz zorganizować swoją pracę.

Rodzina daje je ci szczęście

Jeżeli twoja rodzina jest dla ciebie najwyższą wartością, to twoje słowa mogą tak brzmieć: „Potrzeby mojej rodziny mają zawsze pierwszeństwo nad innymi sprawami. Ilekroć mam do wyboru szczęście, zdrowie i dobre samopoczucie członka mojej rodziny i wszelkie inne ich zainteresowania, moja rodzina zawsze będzie stawiana na pierwszym miejscu.”

Skoncentruj się na celu

Jeżeli twoja rodzina jest na pierwszym miejscu to dopóki w pełni nie zaspokoisz potrzeb swojej rodziny, to nie podejmiesz działań o niższej wartości.

Kształtuj własną osobowość, aby być szczęśliwym.

Kiedy twoje wartości i cele, twoje wewnętrzne życie i zewnętrzne życie będą w całkowitej równowadze, to poczujesz się wspaniale. Twoja pewność siebie poszybuje w górę.

Kiedy osiągniesz pełną zgodność między swoimi wartościami a celami, poczujesz w sobie siłę do działania. Twoje szczęście i zdrowie w pełni się z tobą zintegruje. Rozwiniesz w sobie odwagę do podejmowania decyzji. Całe twoje życie znacznie się poprawi, gdy zaczniesz żyć swoim życiem według wartości, które najbardziej cenisz.

Zastosuj od razu:

Najpierw stwórz jasny obraz swoich wartości i tego, co dla Ciebie one oznaczają. Od tego momentu zacznij żyć zgodnie z tymi wartościami.

Po drugie, zdyscyplinuj siebie, aby żyć w całkowitej zgodności z wartościami, które są dla ciebie najważniejsze. To jest klucz do SUKCESU.

Jedynym sposobem na osiągnięcie celu – bez względu na to, czy jet duży, czy mały – jest podjęcie decyzji do działania. Zobacz mój plan działania może i Ty zrobisz pierwszy krok w kierunku osiągnięcia Twoich celów>>>

Podziel się